Thay đổi Favicon website

Để thay đổi Favicon website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trangthay-logo-website

 
(2). Chọn Các thiết lập

(3). Chọn tiếp Nhận dạng Site

(4). Chọn Change image để đi đến thư viện. Chọn ảnh có sẵn từ thư viện hoặc tải ảnh lên từ máy tính. Cắt ảnh nếu kích thước ảnh lớn, sau đó bấm Chọn
thay-favicon thay-favicon-1
thay-favicon-4

 
(5). Bấm vào Đăng bài viết để hoàn tất việc thay đổi Favicon website
thay-doi-favicon-website-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6). Kết quả thay đổi Favicon website thành công
thay-doi-favicon-website-3