Thay đổi Favicon Landing Page

Picture1

Tại trang thay đổi bố cục website, nhấn vào nút “Trở về trang quản trị” để quay về phần cấu hình tổng quát cho website.

Nếu bạn đã ở trong phần Quản trị tổng quát, có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo.

Để thay đổi Favicon Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn CHÂN TRANG & ĐẦU TRANG.
thay-doi-logo

 
(2). Chọn Các thiết lập.

(3). Chọn tiếp Nhận dạng Site.
favicon

 
(4). Chọn Thay đổi ảnh để đi đến thư viện. Chọn ảnh có sẵn từ thư viện hoặc tải ảnh lên từ máy tính. Cắt ảnh nếu kích thước ảnh lớn.
favicon-1 favicon-2 favicon-3

 
(5). Bấm vào Lưu & Đăng để hoàn tất việc thay đổi Favicon Landing Page.
favicon-4

 
(6). Kết quả thay đổi Favicon Landing Page thành công.favicon-5