Thay đổi dòng bản quyền chân trang

dong-ban-quyen

Để thay đổi dòng bản quyền chân trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trangthay-logo-website

(2). Chọn Chân trang

(3). Chọn Bố cục chân trang

(4). Thay đổi nội dung dòng bản quyền chân trang, bấm Đăng bài viết để hoàn tấtthay-ban-quyen-chan-trang