Thay đổi biểu tượng tải trang

Để thay đổi biểu tượng tải trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click Cài đặt sau đó chọn Tùy chỉnh Đầu/Chân trang.
tuy-chinh-dau-cha-trang

 
(2). Chọn Tùy chỉnh chung.

(3). Chọn tiếp Biểu tượng đang tải.
bieu-tuong-tai-trang

 
 (4). Thay đổi biểu tượng tải trang bằng cách chọn biểu tượng có sẵn hoặc tải ảnh gif tùy chỉnh. Click Đăng để hoàn tất.
bieu-tuong-tai-trang-1