Thao tác các trạng thái trang

Trang có 3 trạng thái: Đã đăng, Chờ xét duyệt Lưu nháp.

Để thao tác các trạng thái trang (thay đổi trạng thái trang), đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trangthao-tac-trang-thai-trang

 
(2). Tìm đến trang cần đổi trạng thái (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm). Thực hiện tiếp bước (3)
thao-tac-trang-thai-trang-1

 
(3). Có 2 cách để sửa đổi trạng thái của trang. Ngoài ra có thể thay đổi Ngày đăngChế độ xem của trang nếu cần.

Cách 1: Rê chuột vào tên trang chọn Sửa nhanh sau đó đổi trạng thái và bấm Cập nhật.
thao-tac-trang-thai-trang-2
thao-tac-trang-thai-trang-3

 
Cách 2: Rê chuột vào tên trang chọn Chỉnh sửa sau đó tìm đến dòng trạng thái chọn tiếp Chỉnh sửa. Đổi trạng thái và bấm Cập nhật để hoàn tất.
thao-tac-trang-thai-trang-4

 thao-tac-trang-thai-trang-5

 

 

 

 

 

 

thao-tac-trang-thai-trang-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thao-tac-trang-thai-trang-7