Tạo yêu cầu đổi trả hàng

Để tạo yêu cầu đổi trả hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Báo cáo bán hàng và chọn tiếp Đổi / Trả hàng.tim-yeu-cau-doi-tra

 
(2). Chọn Thêm.tao-yeu-cau-doi-tra

 
(3). Nhập thông tin và sản phẩm của đơn hàng cần tạo yêu cầu đổi trả, sau đó chọn lệnh Lưu.
tao-yeu-cau-doi-tra-4 tao-yeu-cau-doi-tra-3

 
(4). Kết quả tạo yêu cầu đổi trả đơn hàng thành công.
tao-yeu-cau-doi-tra-2