Tạo hiệu ứng cuộn khi click vô 1 mục trên menu

Để tạo hiệu ứng cuộn khi click vô 1 mục trên menu, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn TÙY CHỈNH BỐ CỤC. Xác định hàng cần thêm vào menu, có thể tạo một hàng mới có nội dung theo mong muốn hoặc chọn hàng có sẵn.tuy-chinh-bo-cuc

(2). Sau khi xác định được hàng muốn thêm vào menu, rê chuột vào hàng đó và chọn Cài đặt hàng. Sau đó ở tab Nâng cao của Cài đặt hàng nhập ID của hàng. Cuối cùng bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi.

cuon-menu-1
cuon-menu
cuon-menu-2
(3). Chọn tiếp TRÌNH ĐƠN MENU.cuon-menu-3

(4). Ở Liên kết tùy chỉnh, tiến hành nhập 2 dòng sau đó chọn Thêm vào menu.

  1. Nhập URL là dấu # kèm theo ID của hàng (#ID) vừa nhập ở bước (2).
  2. Nhập đường dẫn bằng chữ (tên sẽ xuất hiện trên menu.

Chọn Lưu trình đơn để lưu lại menu vừa tạo.

cuon-menu-5

 

 

 

 

 

 

 

 

cuon-menu-7

(5). Đây là kết quả menu được tạo thành công. Khi click vào mục TIN TỨC, Landing Page sẽ tự động cuộn đến hàng tin tức.cuon-menu-8