Tạo địa chỉ email mới

 Để tạo địa chỉ email mới, đăng nhập trang quản trị email và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thư tín sau đó chọn tiếp Tạo địa chỉ email.
tao email moi 7

 
(2). 5 tab thiết lập khi tạo emaill mới.

2.1. Chung nhập các thông tin bao gồm:

Địa chỉ email: Tên email cần tạo

Địa chỉ mail ngoài: Emai dùng để lấy lại mật khẩu cho email đang tạo

Mật khẩu:

  • Chọn Khởi tạo để nhận mật khẩu được tạo tự động từ hệ thống. Sau đó click Hiển thị để thấy mật khẩu vừa được tạo
  • Đặt theo ý muốn bằng cách nhập mật khẩu cần đặt vào ô thay vì chọn Khởi tạo.

 
2.2. Chuyển tiếp

Tick chọn Bật tính năng chuyển tiếp thư và nhập email cần chuyển tiếp.
tao email moi 2

 
2.3. Các bí danh email

Các bí danh email là các địa chỉ email thay thế, liên kết đến một địa chỉ email chính. Tất cả thư gửi đến các bí danh email sẽ được nhận bởi địa chỉ email chính.
tao email moi 3

 
2.4. Trả lời tự động

Tick chọn Bật tính năng tự động trả lời và thiết lập.
tao email moi 4

 
2.5. Bộ lọc thư rác

Tick chọn Bật lọc thư rác cho địa chỉ email này và thiết lập.

Cuối cùng click Đồng ý để tạo email.
tao email moi 5

 
(3). Kết quả tạo email mới thành công.
tao email moi 6