Tạo 1 bài trắc nghiệm mới

Bước 1: Tạo 1 bài trắc nghiệm mới

1. Khi nhấn New Quizz, giao diện tại trắc nghiệm sẽ mở ra

2. Nhập tên bài trắc nghiệm

3. Nhập tóm tắt bài trắc nghiệm, lưu ý phần tóm tắt sẽ hiển thị ra ngoài website, do đó thông tin cần phải rõ ràng và minh bạch.

hinh11

Bước 2: Phía dưới có phần tạo câu hỏi, nhập câu hỏi và chọn Add as New….

hinh12

Khi nhập đầy đủ thông tin câu hỏi, giao diện sẽ tương tự

hinh13

Bước 3: Khi rê chuột lên có biểu tượng cây viết chì, khi nhấn vô sẽ qua giao diện biên soạn chi tiết câu hỏi

Lưu ý: Trong phần chi tiết câu hỏi, các thông tin quan trọng là:

1. Nhập tiêu đề câu hỏi

2. Nhập nội dung câu hỏi, nếu câu hỏi dạng Video thì Video đó cần phải được tải lên Youtube trước và nhúng ngược về website.

hinh14

Bước 4: Phần danh sách các câu trả lời ở phía dưới

1. Tùy chọn phía góc phải bên trên sẽ quyết định câu hỏi này thuộc dạng nào, có 3 loại câu hỏi:

  • True or False: Câu hỏi chỉ có trả lời Đúng hoặc Sai
  • Multi Choice: 1 câu hỏi có nhiều câu đúng
  • Single Choice: 1 câu hỏi chỉ có 01 câu đúng

2. Nếu muốn thêm 1 câu trả lời mới, chọn “Add option”

3. Muốn xóa câu trả lời nào thì rê chuột lên câu trả lời đó và chọn biểu tượng thùng rác

hinh15

Bước 5: Đánh dấu câu trả lời đúng ở phần Correct? Bên phải câu trả lời

hinh16