Tác giả

Tác giả

Sau khi tạo được nhóm quyền tác giả, nếu quý khách muốn tạo thêm tài khoản tác giả mới, quý khách vui lòng chọn thẻ Tác giả ở mục danh sách ứng dụng đã cài 

tin-tuc-don-gian-3

Quý khách có thể nhấn vào icon Thêm để thêm mới tác giả, hoặc icon bút chì để chỉnh sửa tác giả cũ

tin-tuc-don-gian-4

Phần (1) Tên tài khoản : Đây cũng chính là tài khoản mà quý khách dùng để Đăng nhập vào trang quản trị website, Vì vậy quý khách cần lưu ý, khi thêm mới tài khoản quản trị tin tức(tác giả) này cũng chính là thêm tài khoản quản trị cửa hàng.

(2) Nhóm quản trị cửa hàng: quý khách cần phải chọn nhóm quản trị cho tài khoản này đúng nhằm đảm bảo quyền hạn chỉnh sửa tại trang quản trị và bảo mật cho website của quý khách

(3) Bút danh: là tên mà quý khách dùng để hiển thị khi tài khoản này đăng bài ra ngoài website.

(4) Mô tả ngắn: là mô tả hiển thị bên cạnh bút danh dùng để hiện thị khi tài khoản này đăng bài ra ngoài website.

tin-tuc-don-gian-5

Ví dụ minh họa vị trí hiển thị Bút danh và mô tả ngắn ngoài website

tin-tuc-don-gian-6