Sửa widget tại trang Layers Template

Để sửa widget tại trang Layers Template, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.
them-widget-trang-layers-template

 
(2). Tìm đến trang Layers Template cần sửa widget, rê chuột vào tên trang và chọn Chỉnh sửa bố cục.
them-widget-trang-layers-template-1

 
(3).  Chọn Chỉnh sửa bố cục.

(4).  Chọn tiếp Tên trang Bố cục (VD này đang chỉnh bố cục trang Giới thiệu nên kết quả sẽ là Giới thiệu Bố cục).
them-widget-trang-layers-template-2

 
(5). Tại bố cục trang, chọn widget cần sửa và click vào icon mũi tên ➧ để mở giao diện chỉnh sửa widget.
sua-widget-trang-layers-template

 
(6).  Chỉnh sửa widget và chọn Hoàn thành.
sua-widget-trang-layers-template-1

 
(7). Thay đổi vị trí widget bằng cách kéo thả widget vào vị trí mong muốn. Chọn Đăng để hoàn tất.
sua-widget-trang-layers-template-2