Sửa thông tin người dùng đã có

Để chỉnh sửa thông tin người dùng đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau: 

(1). Chọn THÀNH VIÊN.thay-doi-mat-khau-trang-quan-tri

 
(2). Tìm người dùng cần chỉnh sửa thông tin (có thể tìm bằng công cụ tìm kiếm) sau đó rê chuột vào Tên người dùng chọn Chỉnh sửa.
chinh-sua-thong-tin-nguoi-dung-1

 
(3). Chỉnh sửa các thông tin: Họ, Tên, thư điện tử, trang web,… Bấm vào Tạo mật khẩu để đổi mật khẩu (nếu cần). Cuối cùng chọn Cập nhật thành viên để hoàn tất.
chinh-sua-thong-tin-nguoi-dung-2 chinh-sua-thong-tin-nguoi-dung-3