Sửa nhanh một sản phẩm

Để sửa nhanh một sản phẩm, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Rê chuột vào sản phẩm cần sửa và chọn lệnh Sửa nhanh.
sua-nhanh-san-pham

 
(3). Ở 2 tab EnglishTiếng Việt tiến hành sửa thông tin của sản phẩm theo ý muốn. Cuối cùng chọn Lưu.
sua-nhanh-san-pham-1
sua-nhanh-san-pham-2

 
(4). Kết quả sản phẩm sau khi sửa nhanh.
sua-nhanh-san-pham-3