Sử dụng module nội dung văn bản

Để thêm và sử dụng module nội dung văn bản, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.them-module

 
(2). Tìm đến trang cần thêm nội dung văn bản, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang.

Cách 1Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cục.them-module-10 

Cách 2Click chọn trang cần tùy chỉnh sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cụcthem-module-1

 
(3). Chọn Thêm Module và nhập từ khóa tìm kiếm liên quan đến văn bản. Sau khi tìm thấy, chọn và kéo thả module Nội dung văn bản vào trang.
noi-dung-van-bannoi-dung-van-ban-1

 
(4). Cài đặt cho nội dung văn bản bằng 5 tab: ChungHình ảnh/ Biểu tượng, Kiểu, Liên kết, Định dạng chữ.  Sau khi đã cài đặt bấm Lưu.

Chung: bao gồm tiêu đề và nội dung chính cần hiển thị.

Hình ảnh/ biểu tượng:

Kiểu

Liên kếtĐịnh dạng chữ.

 

noi-dung-van-ban-2 noi-dung-van-ban-3 noi-dung-van-ban-4 noi-dung-van-ban-5 noi-dung-van-ban-7

 
Nội dung văn bản được thêm có dạng:noi-dung-van-ban-8

 
(5). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thêm nội dung văn bản vào trang.noi-dung-van-ban-9