Sử dụng module danh sách bài viết nâng cao

Để thêm và sử dụng module danh sách bài viết nâng cao, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.them-module

 
(2). Tìm đến trang cần thêm danh sách bài viết nâng cao, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang.

Cách 1Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cục.them-module-10

 
Cách 2Click chọn trang cần tùy chỉnh sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục
them-module-1

 
(3). Chọn Thêm Module và nhập từ khóa tìm kiếm liên quan đến bài viết. Sau khi tìm thấy, chọn và kéo thả module Danh sách bài viết nâng cao vào trang.danh-sach-bai-viet-nang-cao danh-sach-bai-viet-nang-cao-1

 
(4). Cài đặt cho danh sách bài viết nâng cao bằng 7 tab: ChungTruy vấn, Điều hướng, Vị trí, Kiểu, Định dạng chữNâng caoSau khi đã cài đặt bấm Lưu.danh-sach-bai-viet-nang-cao-2 danh-sach-bai-viet-nang-cao-3 danh-sach-bai-viet-nang-cao-4 danh-sach-bai-viet-nang-cao-5 danh-sach-bai-viet-nang-cao-6 danh-sach-bai-viet-nang-cao-7 danh-sach-bai-viet-nang-cao-8

 
Danh sách bài viết nâng cao được thêm có dạng:danh-sach-bai-viet-nang-cao-9

 
(5). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thêm danh sách bài viết nâng cao vào trang.danh-sach-bai-viet-nang-cao-10