Sao lưu toàn bộ mẫu giao diện

Với CHILI Landing Page, bạn có thể sao lưu toàn bộ mẫu giao diện để an toàn cho dữ liệu của bạn cũng như có thể dùng lại.

Để sao lưu toàn bộ bố cục Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn TÙY CHỈNH BỐ CỤC.

tuy-chinh-bo-cuc

(2). Chọn Công cụ.

chon_cong_cu

(3). Chọn Lưu mẫu

luu_mau

 (4). Đặt tên cho mẫu sau đó nhấn “Lưu”

dat_ten_luu_mau