Sao chép bài viết từ website khác

Để sao chép bài viết từ website khác, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới
lưu nháp bài viết

 
(2). Sao chép (Ctrl+C) và Dán (Ctrl+V) Tiêu đề bài viết từ website khác

(3). Sao chép (Ctrl+C) và Dán (Ctrl+V) Nội dung bài viết từ website khác
sao-chep-ba-viet-tu-website
sao-chep-bai-viet-tu-website-1

 
(4). Chọn Chuyên mục bài viết
dinh-dang-viet-bai-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)
dinh-dang-viet-bai-3
dinh-dang-viet-bai-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(6). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất
dinh-dang-viet-bai-5