Quản lý danh sách học viên

Vào trình đơn Thành Viên, chọn Tất cả người dùng sẽ mở ra trang danh sách toàn bộ các học viên đã đăng ký

hinh17

 

 

 

 

 

 

 

Ở đây sẽ có các công cụ để quản trị quản lý như “Chỉnh sửa  – Xóa – Xem Nhanh”….

hinh18