Quản lý danh sách các hình thức thanh toán

Để quản lý danh sách các hình thức thanh toán, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn THIẾT LẬP
bao-cao-ban-hang
hinh-thuc-giao-hang

 
(2). Ở tab Thanh toán click để Bật hoặc Tắt phương thức thanh toánhinh-thuc-thanh-toan

 
(3). Để sửa phương thức thanh toán có sẵn, chọn Cài đặt. Sau khi chỉnh sửa click Lưu thay đổi để hoàn tất.
hinh-thuc-thanh-toan-1
hinh-thuc-thanh-toan-2