Quản lý các tùy chọn sản phẩm

Để quản lý các tùy chọn sản phẩm khi thêm mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Chọn Thêm.them-san-pham-6

 
(3). Ở 2 tab EnglishTiếng Việt tiến hành nhập các thông tin sản phẩm gồm Tên, Mô tả, Liên kết, Tổng quan, Địa chỉ kho hàng, Thuộc tính, Điểm thưởng,…

Chủ cửa hàng dùng chức năng Tùy chọn để thêm nhiều sự lựa chọn cho khách mua.

Vẫn là một sản phẩm nhưng khách mua hàng sẽ có các lựa chọn về kích thước, màu sắc, ngày giao,… Khác nhau. Từ đó, giá hay điểm thưởng khi mua sản phẩm có tùy chọn khác nhau sẽ có sự chênh lệch, và mức chênh lệch tùy thuộc vào thiết lập của chủ cửa hàng.

Nhập và quản lý Tùy chọn của sản phẩm bằng cách chọn Tên tùy chọn cần thêm và thiết lập nội dung cho tùy chọn đó.tuy-chon tuy-chon-1 tuy-chon-2 tuy-chon-3

 
(4). Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất thêm tùy chọn và xem kết quả hiển thị trên website.
luu-san-pham
tuy-chon-4