Quản lý các thuộc tính sản phẩm

Để quản lý các thuộc tính sản phẩm khi thêm mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Chọn Thêm.them-san-pham-6

 
(3). Ở 2 tab EnglishTiếng Việt tiến hành nhập các thông tin sản phẩm gồm Tên, Mô tả, Liên kết, Tổng quan, Địa chỉ kho hàng, Tùy chọn, Điểm thưởng,…

Ngoài các thông tin cơ bản như tên, giá, mô tả,…  Nếu cửa hàng muốn bổ sung thêm các thông tin khác, nhằm giúp người mua hiểu rõ hơn về sản phẩm, thì cần sử dụng Thuộc Tính sản phẩm.

Thêm Thuộc tính của sản phẩm bằng cách chọn button Thêm, chọn tên thuộc tính và nhập nội dung thuộc tính ở cả 2 ngôn ngữ.thuoc-tinh-san-pham thuoc-tinh-san-pham-1 thuoc-tinh-san-pham-2

 
(4). Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất và xem kết quả hiển thị trên website.
luu-san-pham
thuoc-tinh-san-pham-3