Quản lý các thông tin tổng quan sản phẩm

Để quản lý các thông tin tổng quan sản phẩm khi thêm mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Chọn Thêm.them-san-pham-6

 
(3). Ở 2 tab EnglishTiếng Việt tiến hành nhập các thông tin sản phẩm gồm Tên, Mô tả, Hình ảnh đại diện, Liên kết, Địa chỉ kho hàng, Tùy chọn, Điểm thưởng, Thuộc tính,…

Nhập và quản lý các thông tin Tổng quan của sản phẩm, bao gồm:

  • Giá của sản phẩm: Nhập giá chính thức của sản phẩm.
  • Loại thuế: Chọn loại thuế áp dụng cho sản phẩm.
  • Khuyến mãi: Thiết lập chương trình khuyến mãi áp dụng cho từng nhóm khách hàng, giá khuyến mãi, thời gian bắt đầu và kết thúc khuyến mãi.
  • Đường dẫn thân thiện: đường dẫn mặc định được tạo tự động là tên sản phẩm không dấu, ngăn cách mỗi từ bằng dấu gạch ngang (-). Đường dẫn này có thể thay đổi theo ý muốn.
  • Số lượng sản phẩm: Là số lượng trong kho của sản phẩm.
  • Số lượng tối thiểu: Là số lượng tối thiểu mà khách hàng phải mua.
  • Ngày cập nhật: Ngày sản phẩm được thêm.
  • Hiện/Ẩn: Là trạng thái ẩn hoặc hiện sản phẩm trên website bán hàng.

tong-quan-san-pham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4). Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất.
luu-san-pham