Quản lý các thông tin liên kết sản phẩm

Để quản lý các thông tin liên kết sản phẩm khi thêm mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Chọn Thêm.them-san-pham-6

 
(3). Ở 2 tab EnglishTiếng Việt tiến hành nhập các thông tin sản phẩm gồm Tên, Mô tả, Hình ảnh đại diện, Tổng quan, Địa chỉ kho hàng, Tùy chọn, Điểm thưởng, Thuộc tính,…

Nhập và quản lý các thông tin Liên kết của sản phẩm, bao gồm:

  • Hãng sản xuất: Click chuột để chọn hãng sản xuất của sản phẩm.
  • Nhóm sản phẩm: Click chuột để chọn nhóm sản phẩm.
  • Sản phẩm cùng nhóm: Click chuột để chọn các sản phẩm cùng nhóm, không hạn chế số lượng.

lien-ket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4). Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất.
luu-san-pham