Phục hồi sản phẩm đã xóa

Để phục hồi sản phẩm đã xóa, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn SẢN PHẨM
bao-cao-ban-hang

them-san-pham

 
(2). Chọn Thùng rác

(3). Tìm và chọn sản phẩm cần phục hồi (có thể tìm sản phẩm bằng thanh tìm kiếm)

(4). Chọn tác vụ Phục hồi, cuối cùng click Áp dụng để hoàn tất phục hồi sản phẩm đã xóa.
phuc-hoi-san-pham