Phục hồi bài viết

Để phục hồi bài viết đã xóa, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Tất cả bài viếtphục hồi bài viết

(2). Chọn Thùng rácphục hồi bài viết

(3). Phục hồi 1 bài viết bằng cách Chọn 1 bài viết cần phục hồi sau đó rê chuột vào tên bài viết và chọn Phục hồi.phục hồi bài viếtphục hồi bài viết

(4). Phục hồi nhiều bài viết bằng cách Chọn nhiều bài viết cần phục hồi sau đó chọn tác vụ Phục hồi và bấm Áp dụng để hoàn tất.phục hồi bài viết