Nhúng mã Google Analytics

Để nhúng mã Google Analytics, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trang
thay-logo-website

(2). Chọn

(3). Chọn Head Code

(4). Nhập mã Google Analytics vào khunggoogle-analytics