Nhúng các mã từ website khác

Để nhúng các mã từ website khác, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trang
thay-logo-website

(2). Chọn

(3). Chọn tiếp Mã chân trang

(4). Nhập mã từ website khác vào khung
nhung-ma-tu-website-khac