Nhúng các mã từ website khác vào Landing Page

Picture1

Tại trang thay đổi bố cục website, nhấn vào nút “Trở về trang quản trị” để quay về phần cấu hình tổng quát cho website.

Nếu bạn đã ở trong phần Quản trị tổng quát, có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo.

Picture1

Tại trang thay đổi bố cục website, nhấn vào nút “Trở về trang quản trị” để quay về phần cấu hình tổng quát cho website.

Nếu bạn đã ở trong phần Quản trị tổng quát, có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo.

Để nhúng các mã từ website khác vào Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn CHÂN TRANG & ĐẦU TRANG. thay-doi-logo

 
(2). Chọn .

(3). Chọn tiếp Mã chân trang.

(4). Nhập mã từ website khác vào khung. Chọn Lưu & Đăng để hoàn tất.
ma-tu-website-khac