Nhóm quyền tác giả

Nhóm quyền tác giả

Đầu tiên quý khách có thể vào thẻ ứng dụng đã cài chọn Nhóm quyền tác giả để thiết lập quyền cho nhóm tác giả như ví dụ.

tin-tuc-don-gian-1

Quý khách vui lòng điền tên nhóm quyền và chọn quyền ở ô Quyền hạn. Quý khách có thể click Chọn tất cả nến muốn chọn hết các lựa chọn, và Bỏ chọn tất cả nếu muốn bỏ chọn hết.

tin-tuc-don-gian-2