Nhập ảnh đại diện cho chuyên mục bài viết

Nhập ảnh đại diện cho chuyên mục bài viết đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Chuyên mụcnhap-anh-dai-dien-chuyen-muc

 
(2). Tìm đến chuyên mục cần đặt ảnh đại diện, rê chuột vào tên chuyên mục và chọn Chỉnh sửanhap-anh-dai-dien-chuyen-muc-1

 
(3). Ở dòng Image chọn Upload
nhap-anh-dai-dien-chuyen-muc-2

 
(4). Tải ảnh lên từ máy tính hoặc chọn ảnh từ thư viện, chọn tiếp Set featured imagenhap-anh-dai-dien-chuyen-muc-3

 
(5). Bấm Cập nhật để hoàn tất thêm ảnh đại diện cho bài viếtnhap-anh-dai-dien-chuyen-muc-4