Kiểm tra các đơn đặt hàng

Để kiểm tra các đơn đặt hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn ĐƠN HÀNGbao-cao-ban-hang
cap-nhat-don-hang

 
(2). Danh sách đơn đặt hàng bao gồm các thông tin:

  • Đơn hàng: Gồm mã đơn hàng và tên khách hàng
  • Ngày: Ngày tạo đơn hàng
  • Tình trạng: Trạng thái hiện tại của đơn hàng
  • Tổng: Giá trị đơn hàng

Có thể lọc hay tìm đơn hàng bằng công cụ tích hợp sẵn. Ngoài ra, số lượng đơn hàng cũng được thống kê theo từng trạng thái rõ ràng, dễ kiểm tra và xử lý.
don-dat-hang