Kết nối ZaloShop

Khi kết nối ZALOSHOP và CHILI, chủ Shop chỉ cần cập nhật sản phẩm tại Website, sau đó đồng bộ đến Zalo Shop

Đồng bộ đơn hàng từ Zalo Shop đến Website, giúp quản lý đơn hàng tại một nơi.

Kết nối với Zalo Shop và Webiste được thực hiện theo các bước

I.

Bước 1: Tạo tài khoản Zalo Shop

Để thực hiện tạo Zalo Shop, Quý Khách thực hiện như sau:

1.1 Truy cập Menu  -> Kênh bán hàng -> Zaloshop -> Click vào Đăng ký

regis

1.2 Tiếp tục click vào Tạo Official Account.

zl11.3 Nhập số điện thoại và mật khẩu Zalo muốn tạo Zalo Shop.

zl2

1.4 Chọn loại tài khoản là Cửa hàng.

zl3

1.5 Chọn Danh mục chính là Cửa hàng – Dịch vụDanh mục con: Nhà bán hàng tự chọn theo ngành hàng kinh doanh của Quý Khách. Sau đó click vào nút Tiếp tục.

zl4

1.6 Nhập Thông tin cho cửa hàng. Click vào nút Tiếp tục.

zl5

1.7 Chọn ảnh bìa và ảnh đại diện sau đó click vào nút tiếp tục.

zl6

1.8 Nhập Địa chỉ. Click vào nút Hoàn tất.

zl7

–> Zalo Shop đã được tạo thành công.

zl8

Bước 2: Hướng dẫn kết nối và đồng bộ sản phẩm từ Website lên Zalo Shop.

Sau khi tạo được Zalo Shop. Quý Khách vào trang quản trị thực hiện đồng bộ từ Website sang Zalo:

2.1: Kết nối với Zalo Shop.

  • Từ Trang quản trị -> Kênh bán hàng -> Zalo Shop -> Click chọn đăng nhập.

zl9

2.2 Chọn cửa hàng Zalo Shop cần kết nối -> Click vào nút “Cho Phép”.

zl10

2.3 Khi kết nối hoàn tất, Website sẽ hiển thị giao diện.

2.4 : Đồng bộ sản phẩm lên Zalo Shop.

Quý Khách chọn vào sản phẩm đồng bộ hoặc chọn tất cả để đồng bộ -> Click vào nút đồng bộ đến Zalo Shop -> Đồng bộ.

2.5: Kiểm tra đồng bộ có thành công hay không.

Khi sản phẩm được đồng bộ thành công sẽ được hiển thị dấu check màu xanh.

2.6 Khách hàng có thể click vào đây để vào cửa hàng trên Zaloshop, thực hiện kiểm tra và chỉnh sửa lại sản phẩm đã đồng bộ.
Trên trang Quản lý Official Account, Khách hàng nhấp vào tên cửa hàng Shop đã tạo trước đó (Bước 1).

2.7 Chọn menu Cửa hàng.

zl17

Danh sách sản phẩm đã được đồng bộ từ Website.

zl15

Sau khi sản phẩm được đồng bộ Khách Hàng có thể thực hiện sửa sản phẩm, hay thực hiện các chiến dịch quản cáo sản phẩm.

zl18

2.8 Chỉnh sửa sản phẩm.

zl19

2.9 Quý Khách có thể chỉnh sửa sản phẩm trực tiếp từ Website -> Sản phẩm sẽ được cập nhật trên Website và Zaloshop.

II. Mua hàng tại Zaloshop

Khi Quý Khách tiến hành đặt hàng tại Zaloshop đơn hàng sẽ tự động đồng bộ trên Website.

1. Chọn sản phẩm -> Đặt hàng (Ví dụ minh họa đặt hàng trên thiết bị di động).

Chọn kênh bán hàng -> Chọn sản phẩm để mua -> Tiếp tục đặt hàng.

up4

2: Chọn đơn vị vận chuyển -> Đặt hàng.

Sau khi đặt hàng thành công, thông tin đặt hàng sẽ gửi đến tin nhắn OA  Zaloshop, và thông báo đến Khách mua hàng.  Đơn hàng sẽ được đồng bộ trên Websiste, đơn vị vận chuyển sẽ liên hệ với Chủ Shop để xác nhận đơn hàng và giao sản phẩm đến Khách mua hàng.

UP8

Cảm ơn Quý Khách.