Kết nối Shipchung Boxme

Để cấu hình phương thức vận chuyển Shipchung Boxme, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Vận chuyển và chọn tiếp Phương thức Vận chuyển. tat-phuong-thuc-van-chuyen

 
(2). Rê chuột vào Vận chuyển Shipchung Boxme và chọn lệnh Sửa.
shipchung-boxme

 
(3). Cấu hình Shipchung Boxme gồm Key Boxme – Shipchung, Địa chỉ kho hàng, Đơn vị trọng lượng, Đơn vị thể tích, Trạng thái, Địa chỉ url Webhook,…
shipchung-boxme-14

 
3.1 Key Boxme – Shipchung

Truy cập vào https://boxme.asia/vi/ để tạo Key Boxme – Shipchung . Đầu tiên bấm vào ĐĂNG NHẬP, tiếp theo nếu:

 • Đã có tài khoản Boxme, nhập tài khoản và mật khẩu để Đăng nhập
 • Chưa có tài khoản Boxme, chọn Đăng ký

***Minh họa trường hợp đăng ký tài khoản mới 
shipchung-boxme-2 shipchung-boxme-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điền và chọn thông tin đăng ký, bấm ĐĂNG KÝ

shipchung-boxme-4 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp theo thiết lập thông tin liên quan đến kho hàng như tên kho hàng, địa chỉ kho hàng, số điện thoại, mã bưu điện,… Chọn Tiếp tụcshipchung-boxme-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng thiết lập thông tin liên quan đến thanh toán như tên ngân hàng, tên chủ thẻ, số thẻ, ảnh thẻ ngân hàng, ảnh CMND, bấm chọn Hoàn thành.shipchung-boxme-6

 
Sau khi tạo tài khoản thành công, ở trang quản trị Boxme chọn Cấu hình tài khoản và chọn tiếp Tích hợp.

Kéo xuống dưới bấm Tạo API key, nhập tên API và chọn Thêm

shipchung-boxme-7
shipchung-boxme-8
shipchung-boxme-9

 
Kết quả tạo API key thành công. Copy và dán key vào dòng Key Boxme – Shipchung của trang vận chuyển.
shipchung-boxme-10

 
3.2 Địa chỉ kho hàng

Nhập các thông tin về kho hàng mới:

 • Tên kho hàng
 • Tên liên hệ
 • Số điện thoại
 • Quốc gia
 • Thành phố
 • Quận, huyện
 • Địa chỉ

Sau đó bấm Tạo kho hàng mới
shipchung-boxme-11

 
3.3 Địa chỉ url Webhook

Click vào Hướng dẫn cấu hình Webhook để xem bài hướng dẫn chi tiết cấu hình Webhook
shipchung-boxme-12

 
3.4 Các mục còn lại

 • Địa chỉ kho hàng mặc định: Chọn địa chỉ kho hàng có sẵn
 • Đơn vị trọng lượng: Chọn Gram
 • Đơn vị thể tích: Chọn Centimeter
 • Trạng thái đơn hàng khi chuyển qua Shipchung Boxme: Chọn 1 trong 11 trạng thái có sẵn
 • Trạng thái: Ẩn hoặc Hiện

shipchung-boxme-13