Hướng dẫn viết bài mới

Để viết bài mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Viết bài mới
viết bài mới

 
(2). Nhập Tiêu đề bài viết

(3). Nhập Nội dung bài viếtviết bài mới

 
(4). Chọn Chuyên mục bài viết
viết bài mới

 

 

 

 

 

 

 

 

(5). Nhập Thẻ, chọn Thuộc tính (nếu có), đặt Ảnh đại diện (nhập thêm chú thích, tên thay thế, mô tả ảnh nếu cần)
dinh-dang-viet-bai-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lưu nháp bài viết

 
(6). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất
viết bài mới