Hướng dẫn tối ưu hóa hình ảnh bằng TINYPNG

Công cụ TinyPNG làm cho ảnh nhẹ đi rất nhiều ” Giảm đến 50% or 91% của trọng lượng ảnh những vẫn đạt được chất lượng ảnh.

Bước 1: CLick vào web https://tinypng.com/

Bước 2: Úp hình lên website: https://tinypng.com/

tinypng-1

Để tải hình lên có 2 cách.

  1. Bạn nhấp chuột vào dòng “Drop your .png or .jpg files here!”, sau đó chọn tấm hình cần tối ưu.
  2. Bạn kéo thả hình cũng vào dòng “Drop your .png or .jpg files here!

Lưu ý: bạn có thể tải lên 20 tấm hình cùng 1 lúc, mỗi tấm tối đa 5MB

Bước 3: Download ảnh về

tinypng-2

Tất cả các hình ảnh sẽ tự động tối ưu, như ví dụ trên, tấm ảnh gốc2.7MB, sau khi tối ưu chỉ còn 905KB, giảm 67%.

Nhấn Download all để tải về máy tính của bạn.