Hướng dẫn thiết lập phương thức thanh toán

Trong bài viết sẽ giúp bạn thiết lập các thông tin liên quan đến thanh toán: Thiết lập phương thức thanh toán, thiết lập giá, kích hoạt  và cấu hình các cổng thanh toán trực tuyến.

Để thiết lập thanh toán, trong trang quản trị bạn chọn Ứng dụng đặt phòng ==> Thanh toán.

thanh-toan

 • Thiết lập phương thức thanh toán:
  • Khách hàng có thể chọn các lựa chọn thanh toán khác nhau: Có 2 tùy chọn Đồng ýKhông, bạn chọn Đồng ý nếu bạn có nhiều phương thức thanh toán khác nhau.
  • Khách hàng có thể trả tiền khi đến hoặc thanh toán ngoại tuyến – vd: Thanh toán qua ngân hàng: Có 2 tùy chọn Đồng ý và Không, bạn chọn Đồng ý nếu bạn muốn thêm phương thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn hoặc thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.
  • Khách hàng có thể để lại thông tin thẻ tín dụng(credit card) hoặc thẻ ghi nợ(debit card) để tính phí sau (Tùy chọn này chỉ áp dụng với cổng thanh toán Stripe): Chọn đồng ý nếu bạn có tài khoản Stripe và kích hoạt cổng thanh toán Stripe. *Xem thêm về cổng thanh toán Stripe tại đây.
  • Khách hàng có thể trả đặt cọc qua mạng: Chọn Đồng ý nếu bạn đã kích hoạt các cổng thanh toán online: Paypal hoặc Sripe. Trong trường hợp bạn không kích hoạt cổng thanh toán online mà chọn Đồng ý sẽ báo lỗi khi đặt phòng.
  • Khách hàng có thể trả toàn bộ phí chi phí trực tuyến: Chọn Đồng ý nếu bạn đã kích hoạt các các cổng thanh toán online. Trong trường hợp bạn không kích hoạt cổng thanh toán online mà chọn Đồng ý sẽ báo lỗi khi đặt phòng.
  • Loại đặt cọc: bạn có thể cho khách hàng đặt cọc trước nếu bạn đã kích hoạt các cổng thanh toán online.
 • Thiết lập giá:
  • Loại tiền thanh toán: bạn có thể chọn các loại tiền khác nhau. Mặc định sẽ là VNĐ (Vietnamese dong)
  • Vị trí biểu tượng tiền tệ: Tùy theo loại tiền khác nhau mà ban chọn vị trí biểu tượng tiền tệ cho phù hợp: có 2 tùy chọn trước giá và sau giá.
  • Làm tròn giá: Có 2 tùy chọn làm tròn tới hai số thập phân hoặc không có số thập phân.
   ví dụ:
   làm tròn hai số thập phân: 500 000,00 ; không có số thập phân: 500 000  
 • Kích hoạt cổng thanh toán: Có 2 cổng thanh toán là Paypal và Stripe. Chọn Đồng ý để kích hoạt các cổng thanh toán tương ứng. Nếu bạn kích hoạt các cổng thanh toán online thì sẽ hiển thị thêm phần.
  • Cấu hình thanh toán: Bạn chọn Live hoặc SandBox hoặc Test.
   Trong đó: Live là phương thức thanh toán trực tiếp , Sandbox và Test là phương thức thanh toán thử nghiệm