Hướng dẫn thêm trình đơn vào nhóm trình đơn

Để thêm các trình đơn vào nhóm trình đơn, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý trình đơn.

huong-dan-tao-trinh-don-chinh

(2). Chọn Nhóm Trình Đơn cần thêm hoặc chỉnh sửa trình đơn.

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-1

(3). Thêm các trình đơn.

– Thêm trình đơn Trang chủ

 • Tiêu đề: Trang chủ
 • Loại trình đơn: Thông tin trình đơn
 • Các trường còn lại: Mặc định để trống
 • Chọn Thêm để thêm trình đơn vào nhóm 

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-3

– Thêm trình đơn trang Giới thiệu

 • Tiêu đề: Giới thiệu
 • Loại trình đơn: Thông tin
 • Chi tiết trình đơn: Giới thiệu (Đây là các bài đã viết trong phần Quản lý nội dung -> Thông tin)
 • Đường dẫn: Sẽ tự động cập nhật khi đã chọn Chi tiết trình đơn
 • Đường dẫn thân thiện (SEO): Khi click chuột vào sẽ tự động lấy Đường dẫn thân thiện của bài thông tin đó. (Nếu không hiển thị nên kiểm tra lại bài viết thông tin đó đã có đường dẫn thân thiện chưa)
 • Chọn Thêm để thêm trình đơn vào nhóm

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-3-1

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-3-2

– Thêm trình đơn trang Sản Phẩm tương tự Trang chủ

– Thêm trình đơn Các nhóm sản phẩm (Vd: Thực phẩm giảm cân, Thực phẩm trị bệnh,…)

 • Tiêu đề: Thực phẩm giảm cân
 • Loại trình đơn: Nhóm sản phẩm
 • Chi tiết trình đơn: Là các nhóm sản phẩm đã tạo trong Nhóm sản phẩm
 • Đường dẫn: Sẽ tự động cập nhật khi đã chọn Chi tiết trình đơn
 • Đường dẫn thân thiện (SEO): Khi click chuột vào sẽ tự động lấy Đường dẫn thân thiện của nhóm sản phẩm đó. (Nếu không hiển thị nên kiểm tra lại nhóm sản phẩm đó đã có đường dẫn thân thiện chưa)
 • Chọn Thêm để thêm trình đơn vào nhóm

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-3-3

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-3-4

– Thêm trình đơn cho Các sản phẩm (Vd: Thực phẩm Omega, …)

 • Tiêu đề: Thực phẩm Omega
 • Loại trình đơn: Sản phẩm
 • Chi tiết trình đơn: Là các sản phẩm đã tạo trong Quản lý sản phẩm
 • Đường dẫn: Sẽ tự động cập nhật khi đã chọn Chi tiết trình đơn
 • Đường dẫn thân thiện (SEO): Khi click chuột vào sẽ tự động lấy Đường dẫn thân thiện của sản phẩm đó. (Nếu không hiển thị nên kiểm tra lại sản phẩm đó đã có đường dẫn thân thiện chưa)
 • Chọn Thêm để thêm trình đơn vào nhóm

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-3-5

– Hoàn thành các trình đơn cần thiết của nhóm trình đơn

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-3-6

(4). Di chuyển, chỉnh sửa, xóa các trình đơn.

 • Nhấn chuột giữ và di chuyển lên xuống để thay đổi thứ tự các trình đơn. Hoặc di chuyển vào trong để làm trình đơn con (a)
 • Thay đổi nội dung của trình đơn (b)
 • Xóa trình đơn khi không sử dụng (c)

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-4

huong-dan-them-trinh-don-vao-nhom-trinh-don-4-1

* Chọn “Lưu lại” sau khi thay đổi trình đơn