Hướng dẫn thêm trang mới

Hướng dẫn thêm trang mới

Trang thường là dạng trang trắng để tự xây dựng bố cục như trang Liên hệ, hoặc trang chỉ gồm 1 bài viết duy nhất như trang Giới thiệu. Với video hướng dẫn dưới đây, quý khách có thể tự thêm 1 trang mới bằng cách thêm tiêu đề, chọn trang mẹ (nếu có) , chọn giao diện và thứ tự hiển thị cho trang đó.

Quý khách vui lòng xem video để theo dõi kỹ hơn.

Cảm ơn quý khách đã theo dõi