Hướng dẫn thêm quy định đặt phòng

Trong phần này bạn có thể thiết lập các quy định như: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, thời gian lưu trú tối đa, thời gian lưu trú tối thiểu cho từng gói phòng.

Để tạo quy định đặt phòng, trong trang quản trị bạn chọn Ứng dụng đặt phòng ==> Quy định đặt phòng ==> Thêm quy tắc cho những quy định tương ứng.

quy-dinh-dat-phong

  • Những ngày nhận phòng: khách hàng chỉ được nhận phòng vào những ngày này.
  • Những ngày trả phòng: khách hàng chỉ được trả phòng vào những ngày này.
  • Thời gian lưu trú tối thiểu: số đêm ở tối thiểu của khách hàng tại khách sạn.
  • Thời gian lưu trú tối đa: số đêm ở tối đa của khách hàng tại khách sạn.
  • Quy định đặt phòng nâng cao: sử dụng để ràng buộc thêm như: đặt phòng vào ngày x phải trả phòng vào ngày y hoặc thiết lập giá đặc biệt, giảm giá…

Ở đây, CHILI lấy ví dụ hướng dẫn thiết lập quy định những ngày nhận phòng.

quy-dinh-dat-phong-2

Nhấn Lưu để thay đổi các thiết lập.