Hướng dẫn thêm phí

Ngoài việc thiết lập giá cho gói phòng bạn cũng có thể thiết lập thêm một số loại phí kèm theo khác: phí đặt phòng, phí đưa đón sân bay, phí dọn dẹp phòng, thuế…

Lưu ý: giữa phí và dịch vụ kèm theo có sự khác nhau là: Phí sẽ bắt buộc khi bạn chọn các gói phòng có kèm theo phí, ngược lại dịch vụ kèm theo sẽ là tùy chọn: bạn có thể chọn hoặc không.

Để thiết lập thí trong trang quản trị bạn chọn Ứng dụng đặt phòng ==> Phí ==> Thêm phí mới.

phi-01

 • Tên phí: Nhập tên phí
 • Loại: có 7 loại phí.
  • Mỗi người: tính phí dựa trên số lượng người trong mỗi gói phòng, áp dụng cho trường hợp tính phí dịch vụ 1 lần, bạn có thể thiết lập giá riêng cho người lớn và trẻ em.
  • Mỗi người / ngày: tính phí dựa trên số lượng người trong mỗi gói phòng, sẽ được nhân lên với số đêm ở, bạn có thể thiết lập giá riêng cho người lớn và trẻ em.
  • Mỗi gói phòng: tính phí dựa trên gói phòng, áp dụng cho trường hợp tính phí 1 lần.
  • Mỗi gói phòng / ngày: tính phí dựa trên gói phòng, sẽ được nhân lên với số đêm ở.
  • Trên 1 gói phòng(phần trăm):  tính phí dựa trên gói phòng, áp dụng cho trường hợp tính phí 1 lần. Tuy nhiên giá phí sẽ được tính theo % x giá gói phòng.
  • Toàn bộ (cố định) : phí áp dụng cho tất cả các gói phòng. Giá là đơn vị tiền tệ được thiết lập trước.
  • Toàn bộ(phần trăm): phí áp dụng cho tất cả các gói phòng. Giá là sẽ được tính theo % x giá gói phòng.
 • Số tiền: Nhập số tiền / phần trầm tương ứng với từng loại phí.
 • Gói phòng: chọn gói phòng bạn muốn áp dụng các dịch vụ kèm theo.

Dưới đây là một số ví dụ về phí:

phi-02