Hướng dẫn thêm mới thành viên quản trị

Để việc quản trị website thêm dễ dàng, quý khách có thể thêm thành viên khác để cùng quản trị bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn như thao tác ở video. Thêm vào đó quý khách có thể chỉnh sửa thông tin của thành viên quản trị đó cũng như có thể xóa tài khoản quản trị đó khi cần thiết.

Quý khách vui lòng theo dõi video để xem chi tiết hơn.

Cảm ơn quý khách đã theo dõi