Hướng dẫn thêm giá cho các gói phòng

Sau khi bạn đã tạo danh sách gói phòngtạo mùa thì bạn có thể thiết lập giá cho các gói phòng.

Để quản lý giá, trong trang quản trị bạn chọn Ứng dụng đặt phòng ==> Quản lý giá ==> Thêm mới.

quan-ly-gia-0

  • Giá các gói phòng: thiết lập giá cho từng gói phòng theo mùa
  • Chi phí cho 1 người lớn trên một gói phòng thông thường: dùng để tính thêm phí người lớn/gói phòng khi gói phòng có số lượng người lớn vượt quá sức chứa bình thường (đã được thiết lập trước trong bài hướng dẫn tạo danh sách gói phòng).
  • Chi phí cho 1 trẻ em trên một gói phòng thông thường: trong trường dùng để tính thêm phí trẻ em/gói phòng khi gói phòng có số lượng trẻ em vượt quá sức chứa bình thường.
  • Giảm giá: thiết lập giảm giá cho các gói phòng. Để áp dụng giảm giá cho các gói phòng bạn phải thêm mới điền kiện giảm giá trong mục quy đặt phòng nâng cao trong bài hướng dẫn thêm quy đinh đặt phòng.

Dưới đây là ví dụ thêm giá cho các gói phòng:

quan-ly-gia

Tại đây bạn có thể chọn các Gói phòng và Mùa có cùng mức giá tại cột tương ứng sau đó nhập số tiền cho các gói phòng này tại cột Số tiền.  Nhấn Lưu để hoàn tất.