Hướng dẫn thanh toán thẻ Quốc tế Alepay

1.QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI CỔNG THANH TOÁN  THẺ QUỐC TẾ (VISA, MASTER)

Bước 1: Khách hàng đăng nhập trang Web của nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh thẻ quốc tế (Visa, Master).

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán.

Sau khi chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán thẻ quốc tế, Khách hàng được chuyển tới cổng thanh toán Alepay. Tại cổng thanh toán Alepay Khách hàng thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu.

dows

Và chọn Thanh toán

Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán Alepay. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.

Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới thanh toán thành công.

Bước 3: Hoàn thành thanh toán

Sau khi các thông tin hợp lệ màn hình hiển thị thông báo thanh toán thành công kết thúc giao dịch.

sg