Hướng dẫn tạo Official Account Zaloshop

Để thực hiện tạo Official Account, Quý Khách thực hiện như sau:

Bước 1:  Truy cập link https://oa.zalo.me/home -> Click vào Tạo Official Account.

zl1Bước 2: Nhập số điện thoại và mật khẩu Zalo muốn tạo Zalo Shop.

zl2

Bước 3: Chọn loại tài khoản là Cửa hàng.

zl3

Bước 4: Chọn Danh mục chính là Cửa hàng – Dịch vụDanh mục con: Nhà bán hàng tự chọn theo ngành hàng kinh doanh của Khách Hàng. Sau đó nhấp Tiếp tục.

zl4

Bước 5: Nhập Thông tin cho cửa hàng. Nhấp Tiếp tục.

zl5

Bước 6: Chọn ảnh bìa và ảnh đại diện sau đó nhấn tiếp tục.

zl6

Bước 7: Nhập Địa chỉ. Nhấp Hoàn tất.

zl7

–> Zalo Shop đã được tạo thành công.

zl8

Cảm ơn Quý Khách đã theo dõi.