Hướng dẫn tạo mùa

Để dễ dàng định giá gói phòng theo từng thời gian, bạn nên phân chia một năm theo từng mùa: mùa cao điểm, mùa trung điểm và mùa thấp điểm.

Để tạo một mùa mới, trong trang quản trị bạn chọn Ứng dụng đặt phòng ==> Mùa ==> Thêm mùa mới. Bạn đặt tên cho mùa tại ô khoanh đỏ bên dưới sau đó nhấn Lưu.

them-mua-moi

Tiếp đến bạn hãy chọn khoảng thời gian cho mùa bằng cách nhấn vào dấu  plus  sau đó chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc và thời gian trong tuần. Nhấn Lưu để cập nhật lại các thiết lập.

them-mua-moi-2

  • Biểu tượng  new : Thêm mới một khoảng thời gian của mùa.
  • Biểu tượng edit : Chỉnh sửa tên mùa / khoảng thời gian của mùa.
  • Biểu tượng remove : Xóa mùa / khoảng thời gian của mùa.