Hướng dẫn tạo khóa học

hinh1

Vào mục Khóa Học ở trình đơn bên tay trái, chọn Khóa học:

1. Để tạo Khóa học mới, nhấn vào nút “Add New”
2. Để chỉnh sửa 1 khóa học đã có, tìm trong danh sách bên dưới, một số thông tin liên quan đến khóa học hiển thị trên danh sách:

  • Content: nội dung khóa học, bao gồm Bài giảng (Lession) và bài thi
  • Students: Số lượng học viên tham gia
  • Price: Khóa học miễn phí hay cần phải đóng tiền để tham gia
  • Thời gian: Là thời gian tạo khóa học này