Hướng dẫn quản trị chuyên mục

Hướng dẫn quản trị chuyên mục

Chuyên mục bài viết là mục chứa các bài viết cùng chung một nhóm. Việc tạo chuyên mục hợp lý quý khách phân loại và sắp xếp các bài viết trong website của mình được logic hơn. Nhờ đó người dùng cũng có thể dễ dàng thao tác đọc tin trên website mà không bị rối.

Chuyên mục thường là danh sách các bài viết dịch vụ, tin tức.

Hướng dẫn này giúp quý khách tạo thêm cho website mình các danh mục mới, chỉnh sửa những danh mục cũ hoặc xóa bỏ những danh mục không cần thiết.

Quý khách vui lòng xem video dưới đây để xem chi tiết hơn.

Cảm ơn quý khách đã theo dõi