Hướng dẫn quản lý nội dung

Để quản lý nội dung, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

huong-dan-quan-ly-noi-dung

(1). Quản lý ảnh

  • Chức năng quản lý hình ảnh
  • Cây thư mục và folder
  • Chức năng tìm kiếm hình ảnh
  • Hiển thị số lượng file / hình ảnh trong thư mục
  • Chế độ xem hình ảnh: List View, Thumb View

huong-dan-quan-ly-noi-dung-1

(2). Quản lý Thông tin

Nơi tạo các trang thông tin như: giới thiệu, chính sách các bài viết nội dung thông tin khác.

huong-dan-quan-ly-noi-dung-2

Ở tab Tổng quan điền đầy đủ các thông tin của trang (điền đầy đủ hết tất cả các ngôn ngữ):

huong-dan-quan-ly-noi-dung-2-1

Ở tab Dữ liệu thêm đường dẫn thân thiện cho trang, Tình trạng (Ẩn/Hiện). Sau đó Lưu hoàn thành trang thông tin.

huong-dan-quan-ly-noi-dung-2-2

(3). Quản lý Bình luận

huong-dan-quan-ly-noi-dung-3

Chúng ta có thể thêm bình luận đánh giá cho sản phẩm hoặc chỉnh sửa nội dung bình luận của khách hàng.

huong-dan-quan-ly-noi-dung-3-1

  • Tắt/Bật: Chỉnh ẩn hoặc hiện bình luận của khách hàng ngoài trang sản phẩm website.
  • Sau khi thêm hoặc điều chỉnh, chọn Lưu để lưu lại bình luận

(4). Tắt/Bật thùng rác

huong-dan-quan-ly-noi-dung-4

Khi bật tính năng thùng rác, nếu vô tình xóa dữ liệu cần thiết thì có thể đến chức năng trong thùng rác để phục hồi lại dữ liệu

huong-dan-quan-ly-noi-dung-4-1