Hướng dẫn quản lý hình ảnh của bài viết

Để các bài viết của website thêm sinh động , quý khách có thể chèn thêm các hình ảnh phù hợp vào bài viết. Video hướng dẫn dưới đây giúp quý khách có thể dễ dàng chèn thêm hình ảnh vào bài viết. Lưu ý, quý khách vui lòng trỏ chuột vào vị trí cần chèn ảnh rồi mới bắt đầu thực hiện thao tác chèn ảnh để ảnh có thể xuất hiện chính xác vị trí mà quý khách muốn thêm vào.

Quý khách có thể xem video để theo dõi chi tiết hơn

Cảm ơn quý khách đã theo dõi