Hướng dẫn quản lý cài đặt

Cài đặt tổng quan cho phép quý khách có thể chỉnh sửa được một số thông tin cơ bản của website như tiêu đề trang, khẩu hiệu, địa chỉ, thành viên, định dạng ngày, ngôn ngữ,..

Quý khách vui lòng xem video để theo dõi chi tiết hơn

Cảm ơn quý khách đã theo dõi